LIVSVEILEDNING - Intuitiv veiledning om kjærlighet, personlige forhold, jobb,

-----------------------ANBEFALT LITTERATUR------------------------
Referanser

The Ancient Secret of the Flower of Life, volume 1, 1998, by Drunvalo Melchizedek. ISBN-10: 1-891824-17-1. www.LightTechnology.com

The Ancient Secret of the Flower of Life, volume 2, 2000, by Drunvalo Melchizedek. ISBN-10: 1-891824-21-X. www.LightTechnology.com

Crop Circles. Signs, Wonders and Mysteries. 2014, by  Steve and Karen Alexander, utgitt av Arcturus Publishing Limited, London. ISBN 978-1-84193-401-3.

An introduction to the Keys of Enoch, av J.J. Hurtak
The book of knowledge: The Keys og Enoch, av J.J. Hurtak, 600 sider.  https://keysofenoch.org/shop/product-cat/books/

The Reconnection, av Eric Pearl.

Ageless Body, Timeless Mind., av Deepak Chopra.

The Light shall set you free, av Dr. Norma Milanovich og Dr. Shirley McCune.

Et Kursus i mirakler, oversatt av Karin Boysen, utgitt av Foundation for Inner Peace.

Numerologi, læren om tallene og deres betydning i vores liv 2013, av Annet Kofoed

Fremtidens numerologi, nøkkelen til universets språk 2013, av Bodil Storm

Fremtidens Kabbalah - nøkkelen til ditt indre univers, Pyramideforlaget 2010, av Bodil Storm

The House Whisperer, Discovering your relationship with the Heart of Home, KiSignatureBooks 2014, av Christian Kyriacou.

Feng shui - the Ancient Wisdom of Harmonious Living for Modersn Times, Shamballa forlag, av Eva Wong.

Nine star qi, your astrological companion to Feng shui  1999, av Robert Sachs