LIVSVEILEDNING - Intuitiv veiledning om kjærlighet, personlige forhold, jobb,

------WORKSHOPS. EN ANNERLEDES KVELD MED VENNER------

Dagens verktøy som Tarot og Englekort har begge sine opprinnelser i vår oldtids vitenskap. I denne filosofi inngår begreper som 'Livets tre', et symbol på kosmos, universet, mennesket, og det lille atomets oppbygging. Dette er verktøy og døråpnere til utvidet bevissthet mot noe som er større enn deg selv. 
Ved daglig å bruke disse verktøy kommer du raskt i kontakt med din egen intuisjon og lærer deg tankens kraft i praksis. Dette gjør du ved å sette fokus på egne drømmer og ønsker, med tillit og væren i nuet, en liten stund hver dag.

-------------------------TREN OPP DIN INTUISJON---------------------------


TAROT, TEMA 1
Workshop: Gjennomgang av hovedprinsippene i tarotstokken, den lille arkana. Kortene og tallenes betydning. Vi gjør øvelser på hverandre og lærer å ta de intuitive signaler som kommer.

TAROT, TEMA 2
Workshop: Gjennomgang av hovedprinsippene i tarotstokken, den store arkana. det astrologiske aspekt. Vi gjør øvelser på hverandre og lærer å ta de intuitive signaler som kommer 

dream
FENG SHUI, TEMA 1
Workshop: Gjennomgang av formskolens prinsipper, hvordan manifestere ønsker, og plassere innredningen slik at feng shui prinsippene jobber for deg. Alle får gode råd for eget bosted. Salg av Feng shui remeider for kur.  

FENG SHUI, TEMA 2

Workshop: Gjennomgang av kompass skolens prinsipper, elementer og kompassretninger, østgruppehus og vestgruppehus. Ditt eget element og husets element, er de sammenfallende? Alle får gode råd for eget bosted. 
Salg av Feng shui remeider for kur.           

------------------------------------BESTILLING------------------------------------
FYLL UT OG SEND INN
WORKSHOPS/HEJMMEPARTY
TAROT, TEMA 1 KR 400 pr. person, min.4
TAROT, TEMA 2 KR 400 pr. person, min.4
FENG SHUI, TEMA 1 KR 400 pr. person, min.4
FENG SHUI, TEMA 2 KR 400 pr. person, min.4
FOR ANTALL PERSONER
NAVN PÅ VERTINNE
ADRESSE/GATE
E-POST
MOBIL