Annes Life Coaching.


Veien til ditt indre

Tarot og Numerologi 

Numerologi   Tallet 6

Artikkel i nettmagasinet mystikk, 2021.  https://www.mystikk.no/

Her legger man sammen alle tallene. For +eksempel i 1977: 1+9+7+7 = 24/6, altså generasjon 6.

Dette nummeret beskriver krav vi må oppfylle for å oppleve og lære om vår hensikt i livet. Sammenlignet med livsveistall og holdningstall, er det svakere, men det er ikke ubetydelig. Det representerer byrden av den generasjonen vi bærer. Derfor bør våre manifestasjoner og oppførsel være i harmoni med generasjonsoppgaven.

Din generasjons oppgave er å spre positiv energi, kjærlighet, adel og harmoni, og å leve gjennom familieforhold.

Du tilhører en generasjon som er vakker, sjarmerende, høflig og varm. Det er hyggelig å være i din bedrift. Sammenhengende og harmoniske relasjoner er svært viktige for denne generasjonen, så de jobber gjerne med å forhindre urettferdigheter og stabilisere situasjoner. Deres familie og venner er også svært viktige, og medlemmer av denne generasjonen er dedikert til dem. Deres omsorg og engasjement gir familiene sikkerhet. Følelser er svært viktige for dem fordi de vil lede dem gjennom livet, så de kan føle seg elsket og beundret.


TALLENE I DITT NAVN: SKJEBNETALL, EGOTALL OG SJELETALL.

SKJEBNETALL 6. KUNNSKAPEN OM DIN DRIVKRAFT I LIVET.

Tallet regnes ut i fra ditt fulle navn ved fødsel. Summen av alle vokaler og konsonanter.

Før du forlater denne planeten, er det din skjebne å sørge for at du og dine nærmeste har trygghet. Dine nærmeste er ofte alle som krysser din vei. Du er en omsorgsperson, og har du ikke egne barn, tar du deg av venner, ansatte, elever, kjæledyr. Du har talent for å gjøre dine omgivelser vakre, uansett om det er på jobb eller hjemme. Alle som er under din omsorg, vil føle seg elsket og trygge.

MÅL: Din hensikt i dette livet er å utvikle din evne til å vise ansvar og omsorg, bidra til at andre har det bra, samt skape et trygt hjem i kjærlighet for dine nærmeste og deg selv. Du skal også finne ut måter å bruke din kreative energi. Kunst, musikk, poesi og dans er naturlige valg. Du har talent for å utvikle deg innen skrivekunst, rådgiver, konsulent, lærer, og som frontfigur innen det offentlige.

Læring: utvikle medfølelse og forståelse for andre menneskers tanker og handlinger. Du lærer dette ved blant annet å øve deg på å se begge sider i en sak. I personlige forhold lærer du det ved å utvikle ansvarsfølelse, omsorg og oppmerksomhet for de som er avhengig av deg.

Veien å gå: Først må du lære ansvar og omsorg ved å jobbe med din egen person: se deg selv som den kjærligheten du er, med alle dine gode egenskaper. For å kunne hjelpe andre er det viktig at du selv vekker tillit, utstråler ro, kjærlighet, omsorg og autoritet. Det er viktig at du ikke er for ettergivende og overflatisk, om du skal være til reell hjelp. Når du er klar for det, kan du dra ut og være en bidragsyter for rettferdighet, omsorg og engasjement i samfunnet.


EGOTALLET 6. DIN PERSONLIGHET.

Du fremstår som en vennlig og ansvarsbevisst person som ivaretar alle rundt deg, du er den fødte omsorgsperson.

Du har en tendens til å skjemme bort de du er glad i. Forsøk å la være, for hvis de ikke er takknemlige, vil du utvikle bitterhet til dem. Dine venner, din sjef, din familie kan stole på din stabilitet. Du er en karismatisk person og andre trekkes til deg.

Innen jobb har du talent som kunstner, diplomat, advokat, healer, fredsskaper. Dine egenskaper du har med deg, er omsorg, kreativitet, uselvisk tjeneste, harmoni. Du ønsker å forene mennesker i sannhet og glede.


SJELETALL 6. DIN SJELS HENSIKT.

Tallet regnes ut ved å legge sammen alle vokaler i ditt fulle fødselsnavn. Dette er din sjels hensikt som ikke er synlig for omverdenen. Det sier noe om hvem du er og hva du føler i deg selv.

Hvis du lever i strid med ditt sjeletall, vil det i livet ditt manifestere seg som sorg og en følelse av å ikke være god nok. Sjeletallet er viktig for vår indre reise i livet, og derfor viktig å forstå, for det er dette som vil lede deg til indre fred.

Din sjel er oppfylt når du har barn og familie. Når du driver ditt eget firma, og når du har mye ansvar. Din sjel er oppfylt når andre ser opp til deg og når det er bruk for deg.


DEN DYPERE MENINGEN MED TALLET 6. KARMISK LEKSE.

Tallet regnes ut fra dine manglende bokstavers tallverdi i ditt fødselsnavn og dine hovedtall. Dersom du mangler tallet 6 i ditt numeroskop, har du en karmiske oppgave:

Utvikle omsorg og hengivenhet

Din karmiske oppgave er å utvikle din omsorg for andre, bidra til at andre har det bra, samt skape et trygt hjem i kjærlighet for dine nærmeste og deg selv. Det kan du gjøre ved å ivareta dine venner og familie med omsorg, ivareta barn og kjæledyr ved å være til stede og forstå dem. Omsorg ved å være ansvarsbevisst og pålitelig. Utvikle din hengivenhet og tillit og vis andre at du bryr deg, ikke bare mentalt, men fysisk og kreativt også, ved å engasjere deg med tilstedeværelse. Søk balanse og lær deg til å slappe av og glede deg over det livet du har bygd opp for deg selv og dine nærmeste.

Utvikle din lojalitet til de rundt deg, ved å fremstå som ærlig, oppriktig og seriøs. Det kan hende du har blitt sviktet selv, men du kan tilgi og takke for at du fikk lære om hvor viktig det er med tillit. På et annet plan, gjorde den som sviktet deg, en tjeneste. Utfordringen er å bli flinkere til å se de bakenforliggende meningene med hva livet manifesterer.

Bygg sterke bånd til dine nærmeste. Kanskje jobben din er erstatningen for en god partner? Bruk mindre tid på jobb og mere tid på ditt hjem og deg selv. Det er nettopp når det gjelder partner, familie eller jobb at utfordringene vil vise seg når en skal lære om egne følelser.

Utvikle medfølelse og forståelse for andre menneskers tanker og handlinger. Du lærer dette ved blant annet å øve deg på å se begge sider i en sak. I personlige forhold lærer du det ved å utvikle ansvarsfølelse, omsorg og oppmerksomhet for de som er avhengig av deg.

I dine uttrykk, snu det negative til det positive. For å kunne hjelpe andre er det viktig at du selv vekker tillit, utstråler ro, kjærlighet, omsorg og autoritet.


MESTETTALL 33   (mesterlæreren/healeren)


For å kunne etterleve tallet 33, har du opplevd store utfordringer i livet. Læring gjennom utfordringer, er mestertallets essens. Og dette er hensikten med alle utfordringer i ditt liv. Når du har lært, vil aldri disse utfordringene komme tilbake.

Slår mester tallet ut i full blomst, vil du ha lagt alle ambisjoner på hylla, og i stedet fokusere energien på å spirituelt løfte menneskeheten. Med mestertall 33 er du den fødte veileder, healer, læreren over alle lærere. Ikke alle lever ut dette potensialet. Ofte kommer den negative siden av tallet frem. Ved å etterleve den gaven du har fått, enten med meditasjon, yoga, mentalt, spirituelt arbeide el.lign. kan det bidra til at du føler deg friskere og mer i tråd med den du er ment å være.

Nøkkelen i dette tallet ligger i å være til tjeneste for andre. Med påvirkning av tallet 33, vil personen mangle alle egoistiske og personlige ambisjoner, og i stedet fokusere energien mot den spirituelle vekstprosessen til jordens befolkning.

En person med mestertall 33 har stor evne til å inspirere og motivere andre. De har også en utmerket fargesans, er fantasifull og kreativ. For å integrere egne følelser og opplevelser, er det viktig med alenetid.